Revicon
KPE: IZRADA STUDIJE O TRANSFERNIM CIJENAMA: PRAKTIČNI PRISTUP

KPE: IZRADA STUDIJE O TRANSFERNIM CIJENAMA: PRAKTIČNI PRISTUP

18.01.2023 u 10:00


REVICON
POREZNI KUTAK

 

NOVI INTERAKTIVNI ONLINE SEMINAR

 

IZRADA STUDIJE O

TRANSFERNIM CIJENAMA:

PRAKTIČNI PRISTUP

 

 • upravljanje transfernim cijenama
 • minimiziranje poreznih rizika
 • preporuke po vrstama transakcija
 • iskustva poreznih inspektora
 • najčešće greške i dobre prakse

 

18. 1. 2023. (srijeda) 10:00 – 15:30 online



 Predavači:

 • Revicon tim savjetnika
 • PUFBiH: šef odsjeka za kontrolu velikih poreznih obveznika
 • PUFBiH: šef odsjeka za kontrolu malih i srednjih obveznika
 • Predstavnik UINO BiH

 

Odgovori na sva pitanja učesnika:

 • odmah u toku seminara
 • kao i u sklopu seminarskog materijala

 

PROGRAM

 

PREPORUKE struke i inspektora:

kako izbjeći najčešće greške

 • kod identificiranja povezanih lica 
 • kod utvrđivanja kontrolisanih transakcija
 • kod javnih preduzeća
 • u sadržajima izvještaja o transfernim cijenama
 • kod popunjavanja obrazaca
 • kod dokumentacije koja prati transferne cijene 
 • preporuke i dobre prakse

Skraćeni izvještaji - praktični primjeri

 • najmovi
 • zajmovi
 • jednokratne kupoprodaje
 • najčešći propusti
 • primjeri dobrih praksi

Distributeri / proizvođači / pružaoci usluga

 • najčešće greške
 • preporučeni modaliteti ugovaranja između povezanih lica
 • naknadno „uštimavanje“ naknada sa povezanim licima
 • praktični primjeri
 • preporuke i dobre prakse

Inspekcijski nadzor

 • najčešći prekršaji u oblasti transfernih cijena
 • najviše kontrolisane oblasti
 • planovi inspekcije za budući period

Transferne cijene i PDV

 • PDV pravila u odnosima među povezanim licima
 • značaj TC za osnovicu za PDV
 • razmjena podataka između PU i UINO
 • naknadna knjižna odobrenja i zaduženja zbog transfernih cijena: PDV i carinska pravila

Druge korisne napomene o TC

Odgovori na pitanja učesnika


REVICON
POREZNI KUTAK

 

NOVI INTERAKTIVNI ONLINE SEMINAR

 

IZRADA STUDIJE O

TRANSFERNIM CIJENAMA:

PRAKTIČNI PRISTUP

 

 • upravljanje transfernim cijenama
 • minimiziranje poreznih rizika
 • preporuke po vrstama transakcija
 • iskustva poreznih inspektora
 • najčešće greške i dobre prakse

 

18. 1. 2023. (srijeda) 10:00 – 15:30 online


 

Dragi naši,

vrijeme je za puni angažman u području transfernih cijena! Potrebno je pripremiti svu potrebnu dokumentaciju i krenuti u izradu Izvještaja/studije o transfernim cijenama.

 

Znamo da ovu obavezu imaju sva pravna lica - obveznici poreza na dobit koji su u toku 2022. godine imali bilo kakvu transakciju sa bilo kojim povezanim licima (fizičkim ili pravnim, u zemlji ili u inostranstvu), neovisno o tome da li je pritom bilo i transfernih razlika ili ne. 

 

Na seminaru ćemo prezentovati najčešće greške i dobre prakse na brojnim praktičnim primjerima. Pomoći ćemo vam da preispitate vaše prakse, da naučite iz grešaka drugih, da saznate kako inspektori Porezne uprave kontrolišu određene transakcije, na koji način UINO koristi analize iz oblasti TC za razrez PDV-a, kako će se u narednoj godini nadzirati javna preduzeća, šta su najčešći osnovi za utvrđivanje kazni... Na ovaj način ćete smanjiti porezne rizike u ovoj oblasti.

 

Revicon tim i naši gosti-predavači će, kao i do sada, odmah u toku seminara odgovoriti i na sva Vaša dodatna pitanja.

 

Seminar možete pratiti preko Zoom platforme,

na svim elektronskim uređajima,

a biće omogućen i naknadni snimak cjelovitog seminara.

 

Prateći nas online - i Vi aktivno učestvujete u seminaru

i odmah dobijate pouzdane odgovore na sva Vaša pitanja!

 

Učešće na našim online seminarima omogućava Vam:

 • Dostupnost najaktualnijih informacija
 • Sadržajan, praktičan i koristan seminarski materijal
 • Interaktivnu video, audio i pisanu komunikaciju sa predavačima i gostima seminara, u stvarnom vremenu
 • Brze i pouzdane odgovore na sva Vaša pitanja - odmah u toku trajanja seminara
 • Mogućnost Vašeg aktivnog učešća - uključivanja u online seminar

Trajanje online seminara: od 10:00 do 15:30 sati

 

Naknada za učešće (sa uključenim PDV-om):

 •   80 KM za pretplatnike
 • 100 KM za ostale učesnike

Naknada za seminar na zahtjev:

 •   80 KM za pretplatnike
 • 100 KM za ostale naručioce

Naknada uključuje:

 • učešće u online seminaru ili seminaru na zahtjev
 • odgovore na sva pitanja u toku samog seminara
 • prateće edukacijske materijale, sa odgovorima na pitanja

Za sve informacije molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.

Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo

tel:  (033) 720-584 (Dženita Mehmedić i Marko Jokić)

fax: (033) 720-581

e-mail: revicon@revicon.info

www.revicon.info

 

UPLATA na račune

UniCredit Bank d.d.

3383202200308627

BBI d.d.

1413105320013074

Raiffeisen Bank BiH d.d. 

1610000060920085

Sparkasse Bank d.d. 

1992400075053168

ASA Banka d.d. Sarajevo

1344701000241677

Nova banka a.d.

5550050001608033

Union banka d.d. 

1020500000075755

ProCredit banka d.d. 

1941011354700156

Addiko Bank d.d.

3060350000444164

ATOS BANK a.d. Banja Luka 

5673831100002975

Prijava na edukaciju
Info

Info

Učesnik

Učesnik

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Izaberite:

Pravno lice

Pravno lice

Želim da račun glasi na pravno lice

Fizičko lice

Fizičko lice

Želim da račun glasi na moje ime i prezime

Prijava na: Porezni savjetnik + Aplikacija

Prijava na: Baza znanja + Aplikacija

Kontaktirajte nas

Prijava na: Revicon biblioteka + Aplikacija

Prijava na paket
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

SHOP
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Slavimo 25 godina!