Revicon
KPE: IZMJENE U SISTEMU PDV-a,POČETAK PRIMJENE NCTS-aI DRUGE AKTUELNOSTI

KPE: IZMJENE U SISTEMU PDV-a,POČETAK PRIMJENE NCTS-aI DRUGE AKTUELNOSTI

do 31.12.2022


Revicon porezni kutak

 

ONLINE SEMINAR

 

IZMJENE U SISTEMU PDV-a,

POČETAK PRIMJENE NCTS-a

I DRUGE AKTUELNOSTI

 

 


Predavači:

 • Revicon tim savjetnika
 • Predstavnici UINO BiH
 • Predstavnici Porezne uprave FBiH

  

Program seminara:

 

OBAVEZNA PRIMJENA NCTS-a od 1. 8. 2022.

 • NCTS - Novi kompjuterizovani sistem provoza
 • početak „carine bez papira“
 • obaveze špeditera prije i nakon 1.8.2022.
 • obaveze carinskih obveznika prije i nakon 1.8.2022.
 • podnošenje zahtjeva za registraciju u NCTS
 • odobravanja kvalifikovane elektronske potvrde
 • korištenja kvalifikovanog elektronskog potpisa
 • podnošenje i obrada elektronskih provoznih prijava
 • elektronske uvozne i izvozne carinske daklaracije
 • praktična prezentacija aplikacije NCTS
 • dodatna objašnjenja potrebnih postupaka i procedura

 

IZMJENE ZAKONA O PDV-u:

JOŠ DVIJE STOPE PDV-a?

 • šta je usvojeno na domovima Parlamenta BiH...?
 • 5% ili 0% PDV-a na osnovne životne potrepštine...?
 • 22% PDV-a na luksuzna dobra...?
 • neophodnost „usaglašavanja“ usvojenih izmjena...
 • početak i rok primjene...?
 • najave i očekivanja...

 

IZMJENE PRAVILNIKA O PDV-u:

Novo Uputstvo za popunjavanje PDV prijave

 • popunjavanje polja 11, 12 i 13
 • popunjavanje polja 21, 22 i 23
 • popunjavanje polja 41, 42 i 43
 • popunjavanje polja 51, 61, 71 i 80
 • polja krajnje potrošnje (32, 33 i 34)
 • ostale izmjene vezane za PDV prijavu

 

Novi PDV tretman prometa građevinskih objekata

 • oporezivanje objekata u svim fazama izgradnje
 • oporezivanja završenih i još nekorištenih objekata
 • oporezivanje završenih a korištenih objekata
 • dokazna dokumentacija o početku korištenja objekta
 • obaveza popisa svih objekata u izgradnji
 • obavezan sadržaj popisne liste za objekte u izgradnji
 • postupanje za promete izvršene prije ovih izmjena

 

Isporuke dobara i usluga u slobodne zone

 • oslobađanje od plaćanja PDV-a (nulta stopa)
 • uslovi za oslobađanje kod isporuka dobara
 • uslovi za oslobađanje kod isporuka usluga
 • isporuke koje se i dalje oporezuju PDV-om

 

PDV obaveze stranih prevoznika putnika

 • osnovica za PDV na usluge prevoza putnika u BiH
 • najniža osnovica za PDV na usluge prevoza putnika
 • obaveze PDV punomoćnika stranih prevoznika
 • obaveze prevoznika koji nemaju PDV punomoćnika
 • propisani obrasci i procedure na granici

 

Podnošenje PDV prijava uz korištenje elektronskog potpisa

 • početak korištenja elektronskog potpisa za PDV prijave
 • obavezni i dobrovoljni rokovi
 • obaveze i rokovi za velike obveznike indirektnih poreza
 • obaveze i rokovi za ostale obveznike indirektnih poreza
 • podnošenje zahtjeva UINO
 • postupak odobravanja kvalifikovane elektronske potvrde
 • postupak korištenja kvalifikovanog elektronskog potpisa

 

PLAĆE I NAJNIŽE PLAĆE

 • plaće prema Zakonu o radu
 • plaće prema internim aktima poslodavca
 • mogući i preporučeni načini ugovaranja plaća
 • načini obračunavanja plaća i pratećih obaveza
 • plaće za puno i nepuno radno vrijeme
 • naknade plaća za vrijeme bolovanja i dr.
 • obračun najniže plaća u raznim situacijama

 

ULAGANJA U TUĐE OBJEKTE

 • ulaganja na teret i za račun najmoprimca
 • ulaganja uz kompenziranje sa vlasnikom objekta
 • PDV tretman ulaganja u obje varijante
 • računovodstveno evidentiranje u obje varijante
 • priznavanje amortizacije ulaganja u tuđe objekte

 

OSTALE AKTUELNOSTI


Revicon porezni kutak

 

ONLINE SEMINAR

 

IZMJENE U SISTEMU PDV-a,

POČETAK PRIMJENE NCTS-a

I DRUGE AKTUELNOSTI

 


 

Poštovane kolegice i kolege,

za teme našeg sljedećeg online druženja odabrali smo obaveze vezane za početak obavezne primjene NCTS-a (Novog kompjuterizovanog sistema provoza), koji slijedi već od početka sljedećeg mjeseca; aktualne i izuzetno važne izmjene Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u čije se objavljivanje i početak primjene očekuju upravo u vrijeme održavanja ovog seminara; uz još dvije „vječito aktualne“ teme: ugovaranje i obračun plaća, uključujući i problematiku najniže plaće, kao i računovodstveni i porezni tretman ulaganja u unajmljene objekte.

 

Kao i do sada, Revicon tim i naši relevantni gosti-predavači će, odmah u toku seminara, odgovoriti i na sva ostala i dodatna pitanja koja nam postavite.

 

Učešće na našim online seminarima omogućava Vam:

 • Dostupnost najaktualnijih informacija
 • Sadržajan, praktičan i koristan seminarski materijal


Naknada za seminar na zahtjev:

 •   80 KM za naručioce sa MOJOM KARTICOM
 • 100 KM za ostale naručioce

 

Naknada uključuje:

 • učešće u online seminaru ili snimak seminara
 • prateće edukacijske materijale, sa odgovorima na pitanja


Za sve informacije molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.

Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo

tel: (033) 720-584 (Marko Jokić i Dženita Mehmedić)

fax: (033) 720-581

e-mail: revicon@revicon.info

UPLATA na račune

UniCredit Bank d.d. 3383202200308627
BBI d.d. 1413105320013074
Raiffeisen Bank BiH d.d.  1610000060920085
Sparkasse Bank d.d.  1992400075053168
ASA Banka d.d. Sarajevo 1344701000241677
Nova banka a.d. 5550050001608033
Union banka d.d.  1020500000075755
ProCredit banka d.d.  1941011354700156
Addiko Bank d.d. 3060350000444164
ATOS BANK a.d. Banja Luka  5673831100002975

Prijava na edukaciju
Info

Info

Učesnik

Učesnik

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Izaberite:

Pravno lice

Pravno lice

Želim da račun glasi na pravno lice

Fizičko lice

Fizičko lice

Želim da račun glasi na moje ime i prezime

Prijava na: Porezni savjetnik + Aplikacija

Prijava na: Baza znanja + Aplikacija

Kontaktirajte nas

Prijava na: Revicon biblioteka + Aplikacija

Prijava na paket
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

SHOP
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Slavimo 25 godina!