Revicon
KPE: IZMJENE U SISTEMU PDV-a I E-KOMUNIKACIJA SA UINO

KPE: IZMJENE U SISTEMU PDV-a I E-KOMUNIKACIJA SA UINO

do 31.01.2024.


REVICON
PDV KUTAK

 

ONLINE SEMINAR

 

IZMJENE U SISTEMU PDV-a

I E-KOMUNIKACIJA SA UINO

 • izmjene Zakona o PDV
 • dopune Pravilnika o primjeni ZPDV
 • e-potpisivanje PDV i PDA prijava
 • novo Tehničko uputstvo UINO za e-KUF/KIF
 • najčešći problemi i kako ih prevazići

 

 

Predavači:

 • Revicon tim
 • Predstavnici UINO BiH

 

Odgovori na sva pitanja učesnika:

 • U sklopu seminarskog materijala

 

Program:

 

IZMJENE ZAKONA O PDV

 • povećanje „praga“ za registraciju za PDV
 • produženje roka za podnošenje PDV prijava?
 • neoporezivanje donacija u hrani
 • ishod predloženih izmjena
 • posljedice predloženih izmjena
 • stavovi UINO BIH po navedenim izmjenama
 • optimalna reakcija PDV obveznika u praksi

 

DOPUNE PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O PDV

 • početak neoporezivanja donacija u hrani
 • uslovi za neoporezivanje donacija u hrani
 • propisani postupak izuzimanja od oporezivanja
 • novi obrazac I-DH

 

E-POTPISIVANJE PDV I PDA PRIJAVA

 • praktičan prikaz svih koraka i postupaka
 • pribavljanje kvalifikovane elektronske potvrde
 • varijante pribavljanja i podnošenja dokumentacije
 • preuzimanje kvalifikovane elektronske potvrde
 • uspostavljanje ugovornog odnosa sa UINO
 • prijavljivanje zastupnika
 • instalacija potrebnih softvera
 • deponovanje certifikata
 • aktivacija kartice sa KEP
 • elektronsko potpisivanje prijava
 • podnošenje prijave na portalu e-porezi
 • automatske kontrole ovlaštenja
 • najčešći problemi i kako ih riješiti
 • najčešće greške i kako ih izbjeći
 • poruke, preporuke i savjeti UINO
 • odgovori na najčešća pitanja

 

NOVO TEHNIČKO UPUTSTVO UINO ZA e-KUF/KIF

 • novi, dodatni tipovi dokumenata u e-KUF
 • novi, dodatni tipovi dokumenata u e-KIF
 • upute za popunu e-KUF i e-KIF po novim pravilima
 • šta ostaje isto, a šta prelazi u nove tipove dokumenta
 • praktični primjeri evidentiranja u e-nabavke
 • praktični primjeri evidentiranja u e-isporuke
 • početak primjene novih pravila
 • dosadašnje česte greške pri popunjavanju

 

DRUGE AKTUELNOSTI IZ OBLASTI PDV-a

 • predstojeća kontrola prava na povrat PDV-a
 • akcenti u kontroli prava na povrat PDV-a
 • dokazivanje prava na povrat PDV-a
 • moguće posljedice kontrole povrata PDV-a
 • ostala aktuelna PDV problematika
 • zahtjevi, savjeti i preporuke UINO

 

DRUGE AKTUELNOSTI IZ PROPISA I PRAKSE

 • izmjene drugih relevantnih propisa
 • novi stavovi nadležnih organa


REVICON
PDV KUTAK

 

ONLINE SEMINAR

 

IZMJENE U SISTEMU PDV-a

I E-KOMUNIKACIJA SA UINO

 • izmjene Zakona o PDV
 • dopune Pravilnika o primjeni ZPDV
 • e-potpisivanje PDV i PDA prijava
 • novo Tehničko uputstvo UINO za e-KUF/KIF
 • najčešći problemi i kako ih prevazići

 

 

Poštovane kolegice i kolege, dragi naši,

za vrijeme kad smo se (nadamo se) bar malo odmarali, oblast PDV-a nije mirovala. U međuvremenu su se već dogodile ili su upravo u proceduri nove izmjene propisa, pravila i procedura u oblasti PDV-a, čija je primjena već obavezna ili nas čeka „koliko sutra“.

 

Već su usvojene izmjene Zakona o PDV koje omogućavaju da se donacije u hrani izuzmu od oporezivanja PDV-om, a upravo su usvojene i dopune Pravilnika koje bliže propisuju uslove i način ostvarivanja tog izuzimanja od oporezivanja.

 

U parlamentarnoj proceduri su i još neke, mnogo značajnije izmjene Zakona o PDV, koje se odnose na povećanje „praga“ PDV-a i produženje roka za podnošenje PDV prijava, a time i roka za uplatu PDV-a.

 

Već nekoliko mjeseci je vrlo aktuelna i problematika pribavljanja kvalificiranih elektronskih potvrda i ostalih koraka koji su nužni za e-potpisivanje PDV i PDA prijava, kako za one „velike“ PDV obveznike koji tu obavezu već imaju, tako i za sve ostale PDV obveznike kojima ta obaveza vrlo brzo predstoji.

 

Uz sve to, UINO je kreirala i NOVO Tehničko uputstvo za popunjavanje obaveznih mjesečnih e-evidencija o nabavkama i isporukama, kojim se i u e-KUF i u e-KIF uvode brojni novi tipovi dokumanata, pa ćemo i naše e-evidencije vrlo brzo morati popunjavati po tim novim pravilima.

 

Zajedno sa kolegama iz UINO BiH, sve ove teme ćemo detaljno „pretresti“ i sve potrebne korake i postupke vrlo praktično i slikovito prikazati, a odmah u toku samog online seminara ćete dobiti i odgovore na sva vaša pitanja.

Vaš friendly consultant 

Revicon

 


Učešće na našim online seminarima omogućava Vam:

 • Dostupnost najaktualnijih informacija
 • Sadržajan, praktičan i koristan seminarski materijal 

Naknada za seminar na zahtjev:

 •   80 KM za pretplatnike
 • 100 KM za ostale naručioce

Naknada uključuje:

 • učešće u seminaru na zahtjev
 • prateće edukacijske materijale, sa odgovorima na pitanja

Za sve informacije molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.

Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo

tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić i Marko Jokić)

fax: (033) 720-581

e-mail: revicon@revicon.info

www.revicon.info

 

UPLATA na račune

UniCredit Bank d.d.

3383202200308627

BBI d.d.

1413105320013074

Raiffeisen Bank BiH d.d. 

1610000060920085

Sparkasse Bank d.d. 

1992400075053168

ASA Banka d.d. Sarajevo

1344701000241677

Nova banka a.d.

5550050001608033

Union banka d.d. 

1020500000075755

ProCredit banka d.d. 

1941011354700156

Addiko Bank d.d.

3060350000444164

Prijava na edukaciju
Info

Info

Učesnik

Učesnik

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Izaberite:

Pravno lice

Pravno lice

Želim da račun glasi na pravno lice

Fizičko lice

Fizičko lice

Želim da račun glasi na moje ime i prezime

Prijava na: Porezni savjetnik + Aplikacija

Prijava na: Baza znanja + Aplikacija

Kontaktirajte nas

Prijava na: Revicon biblioteka + Aplikacija

Prijava na paket
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

SHOP
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Slavimo 25 godina!