Revicon
KPE: GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2022:ZAVRŠNE PRIPREME I PREDAJA

KPE: GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2022:ZAVRŠNE PRIPREME I PREDAJA

22.02.2023 u 10:00


REVICON

RAČUNOVODSTVENI KUTAK

 

 

NOVI INTERAKTIVNI ONLINE SEMINAR

 

GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2022:

ZAVRŠNE PRIPREME I PREDAJA

 • konačni predlošci i upute FIA-e
 • sadržaji novih AOP pozicija
 • procjena važnijih stavki imovine
 • kolona „prethodna godina“
 • najčešće „obračunske dileme“
 • računovodstvena i porezna pravila

 

22. 2. 2023. (srijeda) 10:00 – 15:30 online

 

image

Predavači:

 • Revicon tim
 • Predstavnici FIA-e
 • Predstavnik Porezne uprave
 • Kolege iz struke

 

Odgovori na sva pitanja učesnika:

 • odmah u toku seminara
 • kao i u sklopu seminarskog materijala

 

PROGRAM:

 

NAJNOVIJE INFORMACIJE IZ FIA-e

 • Konačni predlošci za godišnje obračune
 • Simulacija popunjavanja predložaka
 • Prethodne kontrole obračuna
 • Elektronsko dostavljanje obračuna
 • Primopredaja obračuna u papirnoj formi
 • Naknadne kontrole obračuna
 • FIA-ini odgovori na najčešća pitanja
 • FIA-ine upute kod najčešćih dilema
 • FIA-ini savjeti da izbjegnete greške
 • Ostala aktualna problematika

SADRŽAJ NOVIH I IZMIJENJENIH AOP-a

 • Završna usklađivanja sa novim kontnim planom
 • Pravilno mapiranje novih i izmijenjenih AOP-a
 • Nove i izmijenjene pozicije u BS
 • Nove i izmijenjene pozicije u BU
 • Novi i izmijenjeni AOP-i u ostalim obrascima FI
 • Sadržaj pozicija u BS i BU za mikro privredna društva
 • Popunjavanje novih obrazaca statističkog Aneksa

KOLONA „PRETHODNA GODINA“

 • Prema novom KP i sadržaju novih AOP-a
 • Pozicije iz FI za 2021. koje se preuzimaju
 • Pozicije iz FI za 2021. koje se usklađuju
 • Kontrola popunjavanja kolone „prethodna godina“

PROCJENJIVANJE VAŽNIJIH STAVKI IMOVINE

 • Zakonski zahtjevi
 • Pravila računovodstvenih standarda
 • Procjeniteljska praksa
 • Nematerijalna imovina
 • Dugotrajna materijalna imovina
 • Ulaganja u tuđu imovinu
 • Investicijske nekretnine
 • Usklađivanje vrijednosti zaliha
 • Usklađivanje vrijednosti potraživanja
 • Vrednovanje ostalih pozicija
 • Porezni tretman nastalih razlika

RJEŠENJA ZA „OBRAČUNSKE DILEME“

 • Amortizacija dugotrajne imovine
 • Manjkovi, otpisi, rashodovanja, uništenja...
 • Dati i primljeni popusti
 • Rezerviranja po različitim osnovama
 • Promjene računovodstv. politika i procjena
 • Ispravljanje grešaka
 • Kako izbjeći gubitak?
 • Druge dileme u vrijeme obračuna

RAČUNOVODSTVENA vs. POREZNA PRAVILA

 • Iskustva i preporuke porezne inspekcije
 • Najbolje, dobre i manje dobre prakse
 • Preporuke i savjeti za optimalno postupanje

POSEBNE NAKNADE I ČLANARINE ZA 2022.

DRUGE AKTUELNOSTI IZ PROPISA I PRAKSE

ODGOVORI NA PITANJA UČESNIKA


REVICON

RAČUNOVODSTVENI KUTAK

 

 

NOVI INTERAKTIVNI ONLINE SEMINAR

 

GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2022:

ZAVRŠNE PRIPREME I PREDAJA

 • konačni predlošci i upute FIA-e
 • sadržaji novih AOP pozicija
 • procjena važnijih stavki imovine
 • kolona „prethodna godina“
 • najčešće „obračunske dileme“
 • računovodstvena i porezna pravila

 

22. 2. 2023. (srijeda) 10:00 – 15:30 online

 

Drage kolegice i kolege,

ovim seminarom završavamo ciklus seminara na temu godišnjih obračuna za 2022., na novim obrascima i u skladu sa novim kontnim okvirima koji su na snazi od početka 2022. godine.

Uz konačne i vrlo praktične informacije, instrukcije, savjete i preporuke iz FIA-e, na ovom seminaru ćemo se detaljnije baviti propisanim sadržajem i načinom pravilnog popunjavanja novih i izmijenjenih AOP pozicija, uključujući i način popunjavanja kolone „prethodna godina“, kao i potrebom i preporučenim postupkom procjenjivanja važnijih stavki imovine u skladu sa zakonskim zahtjevima, MRS/MSFI pravilima i praksom procjeniteljske struke.

Cijeneći Vaše preokupacije u ovom trenutku, u posebnom bloku tema ćemo se baviti i najčešćim dilemama u vrijeme izrade godišnjih obračuna, uz savjete i preporuke za optimalno postupanje u takvim situacijama, uključujući – uz pomoć kolega iz Porezna uprave FBiH – i njihove porezne posljedice.

Naravno, ni ovaj put neće izostati odgovori na sva Vaša pitanja iz prakse, na koja će već u toku samog seminara, uz sve članove Revicon tima, odgovarati i naši sagovornici iz FIA-e i Porezne uprave FBiH.

 

Sve u svemu, sasvim dovoljno razloga za još jedno interaktivno online druženje.

 

Seminar možete pratiti preko Zoom platforme,

na svim elektronskim uređajima,

a biće omogućen i naknadni snimak cjelovitog seminara.

 

Prateći nas online - i Vi aktivno učestvujete u seminaru

i odmah dobijate pouzdane odgovore na sva Vaša pitanja!

 

Učešće na našim online seminarima omogućava Vam:

 • Dostupnost najaktualnijih informacija
 • Sadržajan, praktičan i koristan seminarski materijal
 • Interaktivnu video, audio i pisanu komunikaciju sa predavačima i gostima seminara, u stvarnom vremenu
 • Brze i pouzdane odgovore na sva Vaša pitanja - odmah u toku trajanja seminara
 • Mogućnost Vašeg aktivnog učešća - uključivanja u online seminar

Trajanje online seminara: od 10:00 do 15:30 sati

 

Naknada za učešće (sa uključenim PDV-om):

 •   80 KM po učesniku sa MOJOM KARTICOM
 • 100 KM za ostale učesnike

Naknada za snimak cjelovitog seminara:

 •   80 KM za naručioce sa MOJOM KARTICOM
 • 100 KM za ostale naručioce

Naknada uključuje:

 • učešće u online seminaru ili snimak seminara
 • odgovore na sva pitanja u toku samog seminara
 • prateće edukacijske materijale, sa odgovorima na pitanja

Za sve informacije molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.

Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo

tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić i Marko Jokić)

fax: (033) 720-581

e-mail: revicon@revicon.info

www.revicon.info

 

UPLATA na račune

UniCredit Bank d.d.

3383202200308627

BBI d.d.

1413105320013074

Raiffeisen Bank BiH d.d. 

1610000060920085

Sparkasse Bank d.d. 

1992400075053168

ASA Banka d.d. Sarajevo

1344701000241677

Nova banka a.d.

5550050001608033

Union banka d.d. 

1020500000075755

ProCredit banka d.d. 

1941011354700156

Addiko Bank d.d.

3060350000444164

ATOS BANK a.d. Banja Luka 

5673831100002975

Prijava na edukaciju
Info

Info

Učesnik

Učesnik

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Izaberite:

Pravno lice

Pravno lice

Želim da račun glasi na pravno lice

Fizičko lice

Fizičko lice

Želim da račun glasi na moje ime i prezime

Prijava na: Porezni savjetnik + Aplikacija

Prijava na: Baza znanja + Aplikacija

Kontaktirajte nas

Prijava na: Revicon biblioteka + Aplikacija

Prijava na paket
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

SHOP
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Slavimo 25 godina!