Revicon
KOMPANIJSKI SEKRETAR

KOMPANIJSKI SEKRETAR

16.05.2024 u 10:00


PROGRAM ZA STICANJE PROFESIONALNOG CERTIFIKATA

KOMPANIJSKI SEKRETAR 

16. i 17. 5. 2024.
 28. i 29. 5. 2024.
20., 21. i 27. 6. 2024.

 

MODUL 1: KRUG ORGANA UPRAVLJANJA U PRIVREDNIM DRUŠTVIMA – FUNKCIJA ZASTUPANJA U DRUŠTVIMA

 • Režimi upravljanja u privrednim društvima
 • Sličnosti, razlike i prednosti pojedini režima upravljanja
 • Razlike u vrstama organa upravljanja i njihovim nadležnostima
 • Organi za zastupanje i distribucija odgovornosti
 • Ovlaštenja pojedinih kompanijskih organa
 • Lica ovlaštena za zastupanje
 • Pojedini režimi odgovornosti (ograničena, neograničena, individualna, korporativna, građanska-civilna, krivična)
 • Može li sekretar privrednog društva biti odgovoran za (ne)izvršavanje svojih zakonskih obaveza? 
 • Case study: Domaća i uporedna korporativna praksa
  • simulacija pojedinih oblika odgovornosti
  • pregled pojedinih leader cases

MODUL 2: KORIŠTENJE GENERATIVNE UMJETNE INTELIGENCIJE U POSLOVANJU 

 • Pomjeranje granica sa alatima vještačke inteligencije i načini kako utiču na poslovanje
 • Kako AI alati mogu poboljšati produktivnost u svakodnevnom radu
 • Adekvatna upotreba AI alata 
 • Izazovi u implementaciji AI alata
 • Savremene prakse za sigurno i efikasno upravljanje podacima u kontekstu AI tehnologija
 • Primjena AI alata za pripremu sastanaka - praktični primjeri
 • Case study: Planiranje i upravljanje projektima uz pomoć AI alata


MODUL 3: ULOGA KOMPANIJSKOG SEKRETARA U IMPLEMENTIRANJU PRAKSI DOBROG UPRAVLJANJA 

 • Šta sve obuhvata funkcija sekretara privrednog društva?
 • Mogu li se zakonske ovlasti sekretara delegirati na neke druge nosice pojedinih funkcija u privrednom društvu?
 • Položaj i značaj funkcije sekretara privrednog društva 
 • Kakav je položaj sekretara u uporednim pravnim režimima
 • Sekretar privrednog društva u javnom i privatnom sektoru
 • Sekretar privrednog društva kao osoba odgovorna za usklađenost (compliance)
 • Pojam odgovornosti i nosilaca kompanijskih funkcija, posebno sa aspekta ograničene i neograničene (solidarne) odgovornosti
 • Case study: Odgovornost sekretara u predlaganju odluka skupštini i nadzornom odboru
  • pregled uporedne sudske prakse
  • primjeri dobre prakse za kompanijske sekretare

MODUL 4: ODNOS FUNKCIJE SEKRETARA NASPRAM KOMPANIJSKIH ODBORA

 • Funkcija sekretara naspram skupštine društva
 • Funkcija sekretara naspram nadzornog odbora
 • Funkcija sekretara naspram uprave društva
 • Funkcija sekretara naspram odbora za reviziju
 • Funkcija sekretara naspram stručnih službi društva
 • Funkcija sekretara napram regulatornih tijela
 • Odgovornost sekretara za izvršavanje odluka kompanijskih tijela
 • Kojim je sve normativnim aktima potrebno opisati funkciju sekretara privrednog društva?
 • Case study: Priprema odluka za godišnju skupštinu
 • pregled sudske prakse

MODUL 5: ULOGA KOMPANIJSKOG SEKRETARA U UPRAVLJANJU RIZICIMA KIBERNETIČKE SIGURNOSTI

 • Kibernetička sigurnost: ključni poslovni rizik
 • Kako učinkovito upravljati rizikom kibernetičke sigurnosti: ko je odgovoran?
 • Kolika je zrelost upravljanja kibernetičkim rizicima: uloga kompanijskog sekretara? 
 • Kompanijski sekretar - jedinstvena središnja funkcija organizacije
 • Upravljanje rizikom kibernetičke sigurnosti kroz zajedničku saradnju, komunikaciju i zajedničko prihvatanje odgovornosti
 • Aktivnosti kompanijskog sekretara po pitanju kibernetičke sigurnosti
 • Case study: Prepoznavanje najvrijednije digitalne imovine

MODUL 6: SMJERNICE ZA FORMULISANJE SADRŽAJA STATUTA – DOBRE PRAKSE

 • Da li statut uređuje „unutrašnji život društva“
 • Značaj i obaveznost statuta društva
 • Obavezni sadržaj statuta društva
 • Kako odrediti sadržaj statuta naspram njegovog zakonskog određenja?
 • Šta sve ugraditi u statut u pogledu nadležnosti svih tijela?
 • Kako pozicionirati funkciju sekretara u statutu?
 • Da li i kako posebno statutarno urediti položaj svih odgovornih osoba u privrednom društvu
 • Case study: Simulacija „idealne“ pozicije (određenja) funkcije kompanijskog sekretara

 

PISANA PROVJERA ZNANJA I POVRATNE INFORMACIJE

 • Pisana provjera znanja 
 • Završna diskusija i evaluacija


O PROGRAMU PROFESIONALNE CERTIFIKACIJE

Revicon ponosno predstavlja novi program profesionalnog razvoja za sticanje certifikata KOMPANIJSKI SEKRETAR. 

Program je dizajniran za stručnjake različitih profila koji pružaju savjetodavnu podršku organima upravljanja, koji su odgovorni za zakonitost rada, razvoj dobrih praksi upravljanja i pravnu usaglašenost.

Cilj programa je da stručnjaci prošire specijalističke kompetencije i unaprijede neophodnu kombinaciju vještina koje su primjenjive u svim sektorima.


ŠTA VAS OČEKUJE?

Interaktivna live edukacija: Tokom čitave edukacije izmjenjivaće se različite inovativne metode i oblici rada koji će omogućili dinamičnu, zanimljivu i primjenjivu edukaciju.

Aktivno učenje: Mnoštvo zajedničkih aktivnosti putem simulacijskih vježbi koje su zasnovane na stvarnim scenarijima, omogućavajući Vam da stečena znanja i vještine primijenite u svakodnevnom radu.

Jedinstveni ekspertski tim: Voditelji edukacije su istaknuti praktičari i stručnjaci sa bogatim iskustvom u sudstvu, akademskoj zajednici i advokaturi, koji će imati podršku Revicon konsultantskog tima.

Mock test: Pripremite se za uspješni završetak programa putem mock testa koji simulira finalnu provjeru znanja i omogućava Vam da pratite napredak.

Interaktivni kvizovi: Još jedan način da pratite napredak koji ostvarujete tokom edukacije, a mi Vaše odgovore dodatno vrednujemo.


ŠTA VAM NAPREDNI PROGRAM OMOGUĆAVA?

Profesionalni razvoj: Ovaj sveobuhvatni program je struktuiran na način da razvijete specijalističke kompetencije i kombinaciju vještina koje vam omogućavaju karijerni napredak.

Certifikati i digitalni bedž: Na našem i engleskom jeziku – vjerodostojan i pouzdan dokaz o stečenim znanjima i vještinama. Svoju certifikaciju možete promovirati na mnoštvo načina u digitalnom okruženju.

Dodatna podrška za dugoročan efekat: Nakon završetka programa, naš tim Vam pruža dodatnu podršku u trajanju od 90 dana, sa željom da Vam olakšamo brzu primjenu stečenih znanja i vještina u svakodnevnom radu.

Praktikum: Sve tematske oblasti su detaljno obrađene u okviru Praktikuma, uključujući  praktične primjere sa sudskom praksom.

Dodatni video resursi: Kreirani da Vam budu podrška u daljem profesionalnom razvoju.

 

Trajanje programa: Šest dana u trajanju od 10:00 do 15:30

Finalna provjera znanja: 27.6.2024. u 10:00

Naknada: 1.050 KM po učesniku (uvećana za pripadajući iznos PDV-a)

 

Za sve informacije i prijave molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.

Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo

tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić i Marko Jokić)

fax: (033) 720-581

e-mail: dzenita.mutap@revicon.info

            marko.jokic@revicon.info

 

PRIJAVA JE OBAVEZNA

PREDVIĐENI TERMIN POPUNJAVAĆE SE REDOSLIJEDOM PRIMLJENIH UPLATA

Uplata na račune:

UniCredit Bank d.d.

3383202200308627

BBI d.d.

1413105320013074

Raiffeisen Bank BiH d.d. 

1610000060920085

Sparkasse Bank d.d. 

1992400075053168

ASA Banka d.d. Sarajevo

1344701000241677

Nova banka a.d.

5550050001608033

Union banka d.d. 

1020500000075755

ProCredit banka d.d. 

1941011354700156

Addiko Bank d.d.

3060350000444164

Prijava na edukaciju
Info

Info

Učesnik

Učesnik

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Izaberite:

Pravno lice

Pravno lice

Želim da račun glasi na pravno lice

Fizičko lice

Fizičko lice

Želim da račun glasi na moje ime i prezime

Prijava na: Porezni savjetnik + Aplikacija

Prijava na: Baza znanja + Aplikacija

Kontaktirajte nas

Prijava na: Revicon biblioteka + Aplikacija

Prijava na paket
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

SHOP
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Slavimo 25 godina!