Revicon
KAKO DOČEKATI INSPEKTORE

Aktivan seminar

KAKO DOČEKATI INSPEKTORE

do 31.05.2024.

Prijavi se


REVICON KUTAK ZA
KAFU SA INSPEKTORIMA

 

ONLINE SEMINAR

 

KAKO DOČEKATI INSPEKTORE

- PRIPREMITE SE ZA INSPEKCIJSKI NADZOR -

 


 

Predavači:

 • Reviconov tim
 • predstavnici Finansijske policije FBiH
 • predstavnik UINO BiH
 • predstavnik Porezne uprave FBiH
 • predstavnik inspekcije rada

 

Odgovori na sva pitanja učesnika:

 • u sklopu seminarskog materijala

 

PROGRAM:

 

NADLEŽNOSTI I NAČIN RADA FINANSIJSKE POLICIJE

 • propisi koji uređuju nadležnosti Finansijske policije
 • oblasti koje nadziru inspektori Finansijska policija
 • način rada Finansijske policije
 • saradnja sa drugim nadležnim organima
 • kontrole po zahtjevima tužilaštava
 • ostale kontrole
 • saradnja sa subjektima kod kojih se vrši nadzor
 • izvještavanje i poduzimanje mjera

 

NAJČEŠĆE OBLASTI NADZORA FINANSIJSKE POLICIJE

 • primjena propisa o deviznom poslovanju
 • primjena propisa o finansijskom poslovanju
 • primjena propisa o unutrašnjem platnom prometu
 • propisi o računovodstvu i finansijskom izvještavanju
 • primjena propisa o sprečavanju pranja novca
 • primjeri situacija iz prakse
 • iskustva, preporuke i savjeti inspektora

 

INSPEKCIJSKE KONTROLE UINO BiH

 • nadležnosti i način rada inspektora UINO
 • izbor PDV obveznika koji će biti predmet inspekcije
 • prethodna uredska analiza rizičnosti obveznika
 • vrste i obim inspekcijskih kontrola
 • postupanje inspektora u kontroli
 • prava i obaveze obveznika
 • primjeri situacija iz prakse
 • aktualni prioriteti u kontroli
 • poduzimanje mjera
 • iskustva, preporuke i savjeti inspektora

 

INSPEKCIJSKE KONTROLE POREZNE UPRAVE

 • nadležnosti i način rada inspektora PU
 • izbor obveznika koji će biti predmet inspekcije
 • prethodna uredska analiza rizičnosti obveznika
 • vrste i obim inspekcijskih kontrola
 • postupanje inspektora u kontroli
 • prava i obaveze obveznika
 • primjeri situacija iz prakse
 • aktualni prioriteti u kontroli
 • poduzimanje mjera
 • iskustva, preporuke i savjeti inspektora

 

INSPEKTORI RADA

 • nadležnosti u kontroli primjene propisa o radu
 • kontrola pravilnosti sadržaja i primjene internih akata
 • zakonitost zaključivanja ugovora o radu
 • zakonitost otkazivanja ugovora o radu
 • primjena najpovoljnijeg prava
 • radno-pravni status direktora
 • probni rad, pripravnici, usavršavanje uz rad...
 • plaće i naknade plaća
 • radno vrijeme, odmori i odsustva
 • kontrola rada „na crno“ i drugi aktuelni prioriteti
 • poduzimanje mjera
 • primjeri najčešćih situacija u praksi
 • iskustva, preporuke i savjeti inspektora

 

DRUGE AKTUELNOSTI IZ PROPISA I PRAKSE

 

ODGOVORI NA PITANJA UČESNIKA


Poštovane kolegice i kolege, dragi naši,

u obilju brojnih tema i aktivnosti kojima se zajedno i skoro svakodnevno bavimo, pa i u sklopu čestih seminarskih druženja sa kolegama iz nadležnih i brojnih inspekcijskih organa, do sada smo neopravdano izostavljali aktivnosti iz nadležnosti Finansijske policije Federacije BiH. Zato smo odlučili da to učinimo na ovom seminaru, čiji će prvi blok biti posvećen upravo nadležnostima, načinu rada i fokusima unutar aktivnosti ove značajne nadzorne institucije.

 

Drugi blok ovog seminara će biti posvećen temama i pitanjima iz nadležnosti Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje BiH, iz jednostavnog razloga što su u našem svakodnevnom radu najčešća upravo pitanja i dileme iz oblasti PDV-a.

 

U trećem bloku ćemo se baviti aktivnostima i prioritetima u radu inspektora Porezne uprave FBiH i širokom lepezom direktnih poreza iz njene nadležnosti.

 

Konačno, u četvrtom bloku seminara ćemo govoriti o najvažnijim, najčešćim i također gotovo svakodnevnim temama i dilemama iz oblasti radno-pravnih odnosa koje su u domenu nadzora inspektora rada.

 

U svemu tome, uključujući i odgovore na sva Vaša pitanja, i Vama i Revicon timu će pomoći kolege iz Finansijske policije FBiH, Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje BiH, Porezne uprave FBiH i inspekcije rada u okviru Uprave za inspekcijske poslove.

 

Pozivamo i Vas na ovu kafu sa inspektorima!

Revicon, Vaš friendly consultant

 


Učešće na našim online seminarima omogućava Vam:

 • Dostupnost najaktualnijih informacija
 • Sadržajan, praktičan i koristan seminarski materijal

Naknada za seminar na zahtjev:

 • 100 KM za pretplatnike
 • 130 KM za ostale naručioce

Naknada uključuje:

 • učešće u seminaru na zahtjev
 • prateće edukacijske materijale, sa odgovorima na pitanja

Za sve informacije molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.

Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo

tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić i Marko Jokić)

fax: (033) 720-581

e-mail: dzenita.mutap@revicon.info

            marko.jokic@revicon.info

Uplata na račune:

UniCredit Bank d.d.

3383202200308627

BBI d.d.

1413105320013074

Raiffeisen Bank BiH d.d. 

1610000060920085

Sparkasse Bank d.d. 

1992400075053168

ASA Banka d.d. Sarajevo

1344701000241677

Nova banka a.d.

5550050001608033

Union banka d.d. 

1020500000075755

ProCredit banka d.d. 

1941011354700156

Addiko Bank d.d.

3060350000444164

Prijava na edukaciju
Info

Info

Učesnik

Učesnik

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Izaberite:

Pravno lice

Pravno lice

Želim da račun glasi na pravno lice

Fizičko lice

Fizičko lice

Želim da račun glasi na moje ime i prezime

Prijava na: Porezni savjetnik + Aplikacija

Prijava na: Baza znanja + Aplikacija

Kontaktirajte nas

Prijava na: Revicon biblioteka + Aplikacija

Prijava na paket
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

SHOP
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Slavimo 25 godina!