Revicon
GODIŠNJI OBRAČUN KORISNIKA BUDŽETA i drugih subjekata javnog sektora

Aktivan seminar

GODIŠNJI OBRAČUN KORISNIKA BUDŽETA i drugih subjekata javnog sektora

do 31.05.2024.

Prijavi se

 

REVICON

KUTAK ZA JAVNI SEKTOR

 

ONLINE SEMINAR

 

GODIŠNJI OBRAČUN KORISNIKA BUDŽETA

I DRUGIH SUBJEKATA JAVNOG SEKTORA

 

 • Pripremne i kontrolne radnje
 • Izmjene u obrascima finansijskih izvještaja
 • Novi obrasci izvještavanja interne revizije
 • Pripreme za izmjene pravilnika o FUK-u
 • Pripreme za izmjene pravila o fiskalnoj odgovornosti 

 


 

Predavači:

 • Revicon tim
 • predstavnici Federalnog ministarstva finansija
 • predstavnik Finansijsko-informatičke agencije FBiH
 • kolege iz budžetskog računovodstva

 

Odgovori na sva pitanja učesnika:

 • u sklopu seminarskog materijala

 

PROGRAM:

 

Sačinjavanje i podnošenje godišnjih izvještaja

 • Rokovi izvještavanja
 • Novi obrasci (Obrazac 3 i Obrazac 8)
 • Ko podnosi koje izvještaje i kome
 • Pravilno popunjavanje obrazaca
 • Tekstualna analiza finansijskih izvještaja
 • Dostavljanje nadležnim ministarstvima/službama
 • Način dostavljanja godišnjih obračuna FIA-i
 • Najčešći propusti i kako ih izbjeći

 

Pripremne i kontrolne radnje

 • Neophodne radnje prije zaključnih knjiženja
 • Usaglašavanje prometa povezanih konta
 • Napomene uz osnovne bilansne pozicije
 • Revalorizacija stalnih sredstava
 • Procjenjivanje bilansnih pozicija
 • Obračun amortizacije / ispravke vrijednosti 
 • Knjiženje razlika utvrđenih popisom
 • Trajno rashodovanje stalnih sredstava
 • Razgraničenja: najčešća pitanja i praktični primjeri
 • Provjera knjiženja rashoda
 • Provjera knjiženja prihoda
 • Zatvaranje računa prihoda i rashoda
 • Zaključna knjiženja
 • Zaključivanje obračunskog perioda i glavne knjige
 • Druge najčešće dileme u vrijeme obračuna

 

Godišnji izvještaji u oblasti interene revizije i FUK-a

 • Novi obrasci za izvještavanje interne revizije (GI IR)
 • Praktične upute za popunjavanje novih obrazaca
 • Dostavljanje Godišnjeg izvještaja FUK-a (GIFUK)
 • Način dostavljanja izvještaja za 2023. godinu
 • Rokovi dostavljanja: ko / kome / kada
 • Odgovori na najčešće dileme
 • Savjeti i preporuke

 

Budžetske instrukcije broj 1 o načinu i elementima izrade dokumenta okvirnog budžeta za period 2025.-2027. godina

 • Makroekonomske projekcije za period 2025.-2027. godina         
 • Fiskalna politika Vlade FBiH za period 2025.-2027. godina        
 • Programski format tabela pregleda prioriteta        
 • Smjernice za pripremu i izradu Tabela prijedloga prioriteta 
 • Procedure o procesu izrade finansijskog zahtjeva
 • Način i rok za dostavljanje tabela pregleda prioriteta
 • Praktična podrška
 • Prilog br. 1: Budžetski kalendar za period 2025.-2027.
 • Prilog br. 2: Pristup u 10 koraka
 • Prilog 3: Obrazac novih mjera/aktivnosti       

 

Aktuelni trenutak 

 • Promjene u sistemu fiskalne odgovornosti
 • Izmjene u oblasti FUK-a
 • Novi standardi interne revizije
 • Očekivane izmjene u vezi sa dodjelom budžetskih sredstva

 

Druge aktuelnosti iz propisa i prakse


Poštovane kolegice i kolege iz javnog sektora,

dragi naši!

 

Uz iskrene i najljepše želje svima Vama u Novoj 2024. godini, Vaš vjerni i vrijedni Revicon tim i u ovoj godini nastavlja da ispunjava obećanje da će u svim svojim aktivnostima posvećivati dužnu i kontiniranu pažnju svim aktuelnim preokupacijama, interesima, temama i potrebama koje su specifične za korisnike budžeta i druge subjekte javnog sektora.

 

U skladu s tim, na ovom seminaru ćemo se, uz trenutno svakako najaktuelniju problematiku pripreme i predaje godišnjih obračuna za 2023. godinu, baviti i svim drugim aktuelnim temama od značaja za javni sektor. Kao što možete vidjeti iz najavljenog programa, i ovaj seminar će biti svojevrsni „miks“ kako onih vječitih, tako i svih novih tema iz oblasti računovodstva, finansijskog izvještavanja, interne revizije, finansijskog upravljanja i kontrole, planiranja i izvršenja budžeta, dodjele budžetskih sredstava, fiskalne odgovornosti, izrade dokumenta okvirnog budžeta...

 

A na svim tim poljima je, posljednjih mjeseci, upravo u oblasti budžeta i javnog sektora bilo poprilično izmjena... Uz najavu da će se sa izmjenama nastaviti i u narednom periodu...

 

O svemu tome, na ovom seminaru ćemo razgovarati sa našim kolegama iz Federalnog ministarstva financija i Finansijsko-informatičke agencije FBiH.

 

Naravno, ni ovaj put neće izostati ni odgovori na sva Vaša pitanja – odmah u toku trajanja seminara.

Revikon,

Vaši friendly konsultant 

 

 

Učešće na našim online seminarima omogućava Vam:

 • Dostupnost najaktualnijih informacija
 • Sadržajan, praktičan i koristan seminarski materijal


Naknada za seminar na zahtjev:

 • 100 KM za naručioce sa MOJOM KARTICOM
 • 130 KM za ostale naručioce

Naknada uključuje:

 • učešće u seminaru na zahtjev
 • prateće edukacijske materijale, sa odgovorima na pitanja

Za sve informacije molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.

Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo

tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić i Marko Jokić)

fax: (033) 720-581

e-mail: revicon@revicon.info

www.revicon.info

 

Uplata na račune:

UniCredit Bank d.d.

3383202200308627

BBI d.d.

1413105320013074

Raiffeisen Bank BiH d.d. 

1610000060920085

Sparkasse Bank d.d. 

1992400075053168

ASA Banka d.d. Sarajevo

1344701000241677

Nova banka a.d.

5550050001608033

Union banka d.d. 

1020500000075755

ProCredit banka d.d. 

1941011354700156

Addiko Bank d.d.

3060350000444164

Prijava na edukaciju
Info

Info

Učesnik

Učesnik

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Izaberite:

Pravno lice

Pravno lice

Želim da račun glasi na pravno lice

Fizičko lice

Fizičko lice

Želim da račun glasi na moje ime i prezime

Prijava na: Porezni savjetnik + Aplikacija

Prijava na: Baza znanja + Aplikacija

Kontaktirajte nas

Prijava na: Revicon biblioteka + Aplikacija

Prijava na paket
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

SHOP
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Slavimo 25 godina!