Revicon
GDPR Uredba i novi Zakon o zaštiti ličnih podataka

GDPR Uredba i novi Zakon o zaštiti ličnih podataka

Program

 • Standardi obrade ličnih podataka u skladu sa Zakonom i GDPR Uredbom
 • Prethodna analiza poslovnih aktivnosti
 • Procjena postojećeg stanja organizacije u kontekstu zaštite ličnih podataka
 • Izrada plana za usaglašavanje postupanja sa Zakonom i GDPR Uredbom
 • Prikupljanje, korištenje, obrada i čuvanje podataka klijenata
 • Prikupljanje, korištenje, obrada i čuvanje podataka radnika
 • Dokumentovanje svih procedura
 • Moguće forme i sadržaj saglasnosti za obradu ličnih podataka
 • Zaštita ličnih podataka na Internetu
 • Postupak ustupanja podataka drugim subjektima
 • Praksa Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH
 • Najčešći propusti i greške u praksi

O edukaciji

Zakonita obrada ličnih podataka

GDPR Uredba i novi Zakon o zaštiti ličnih podataka

Sarajevo, 18. 12. 2019. hotel Ibis Styles

 

EU Uredbom o zaštiti ličnih podataka, poznatijom kao GDPR, uvode se novi standardi obrade i daljeg postupanja sa ličnim podacima, što je ujedno i obaveza svih pravnih lica iz BiH koji imaju klijente u državama članicama Evropske unije. U cilju usaglašavanja našeg zakonskog okvira s evropskim standardima, trenutno je u proceduri novi Zakon o zaštiti ličnih podataka u BiH.

U skladu sa zahtjevima EU Uredbe, pravna lica su obavezna da uspostave primjerene modalitete postupanja s različitim vrstama ličnih podataka koje se prikupljaju tokom svakodnevnog poslovanja. Osnovni preduslovi pravilne implementacije važećih propisa su identifikacija i dokumentovanje postojećih praksi, izrada novih internih akata, te u tom kontekstu odabir najoptimalnijih modela pravilne primjene i pristupa prilagođenog svakoj organizaciji.

Na seminaru će biti prezentiran sistematizirani sažetak praktičnih informacija relevantnih za kvalitetnu pripremu za implementaciju novih zakonskih rješenja, a namijenjen je svim pravnim licima koja usklađuju proces upravljanja ličnim podacima sa zahtjevima GDPR Uredbe, kao i drugim subjektima kojima ova obaveza novim Zakonom tek predstoji. U skladu sa našom dosadašnjom praksom, poseban dio seminara će biti posvećen praktičnim rješenjima, preporukama, smjernicama i primjerima iz prakse, a unutar svake tematske cjeline posebno vrijeme će biti predviđeno za konkretne odgovore na pitanja i dileme o pravilnoj i dosljednoj primjeni GDPR.

 

Voditelj seminara:
Muhamed Mujakić, certificirani trener za oblast zaštite podataka

Trajanje seminara: od 10:00 do 16:00

Naknada:
200 KM po učesniku (sa uključenim PDV-om)

Naknada uključuje:
• učešće na seminaru
• edukacijski materijal
• certifikat
• ručak i osvježenje tokom pauza

 

Za sve informacije o seminaru i prijave molimo kontaktirajte:
Revicon d.o.o.
Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo
tel: (033) 720-584
(Dženita Mehmedić)
fax: (033) 720-581
e-mail: revicon@revicon.info
www.revicon.info

PRIJAVA JE OBAVEZNA ZBOG OGRANIČENOG BROJA MJESTA!
PREDVIĐENI TERMIN POPUNJAVAĆE SE REDOSLIJEDOM PRIMLJENIH UPLATA.


UPLATA na račune

UniCredit Bank d.d.
Bosna Bank International d.d.
Raiffeisen Bank BiH d.d.
Sparkasse Bank d.d.
ASA Banka d.d. Sarajevo
Nova banka a.d.
Union banka d.d.
ProCredit banka d.d.
Addiko Bank d.d.
Sberbank a.d. Banjaluka
3383202200308627
1413105320013074
1610000060920085
1992400075053168
1344701000241677
5550050001608033
1020500000075755
1941011354700156
3060350000444164
5673831100002975

Prijava na edukaciju
Info

Info

Učesnik

Učesnik

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Izaberite:

Pravno lice

Pravno lice

Želim da račun glasi na pravno lice

Fizičko lice

Fizičko lice

Želim da račun glasi na moje ime i prezime

Prijava na: Porezni savjetnik + Aplikacija

Prijava na: Baza znanja + Aplikacija

Kontaktirajte nas

Prijava na: Revicon biblioteka + Aplikacija

Prijava na paket
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

SHOP
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Slavimo 25 godina!