Revicon
DOBIT, UDJELI I KAPITAL

Aktivan seminar

DOBIT, UDJELI I KAPITAL

do 31.05.2024.

Prijavi se


REVICON KUTAK
ZA DOBIT I KAPITAL

 

ONLINE SEMINAR

DOBIT, UDJELI I KAPITAL

 • RASPODJELA I ISPLATA DOBITI
 • POKRIĆE GUBITKA
 • PRENOS UDJELA
 • OSTALE PROMJENE NA KAPITALU
 • SVI RELEVANTNI ASPEKTI

 


Predavači:

 • Revicon tim
 • Pravni ekspert

 

Odgovori na sva pitanja učesnika:

 • u sklopu seminarskog materijala

 

PROGRAM:

 

RASPODJELA I ISPLATA DOBITI

 • Utvrđivanje dobiti raspoložive za raspodjelu
 • Moguće namjene raspodjele dobiti
 • Uslovi za donošenje odluke o isplati dobiti
 • Ograničenja i zabrane isplate dobiti
 • Nenovčane „isplate“ dobiti:
  1. u nekretninama, opremi i drugim dobrima
  2. u pravima
 • Istupanje i isključenje iz isplate dobiti
 • Odricanje od isplate dobiti
 • Prebijanje potraživanja sa obavezom isplate dobiti
 • Pravo na neraspoređenu dobit kod prenosa udjela
 • Zastara obaveze isplate dobiti
 • Unos dobiti u kapital
 • Akontativna isplata dobiti

POREZNI TRETMAN ISPLATE DOBITI

 • Zahtjevi poreznih propisa prilikom isplate dobiti:
  1. fizičkim i/ili pravnim licima
  2. rezidentnim i/ili nerezidentnim licima
 • Aspekti: poreza na dohodak, poreza na dobit, poreza po odbitku, transfernih cijena i PDV-a
 • Primjena međudržavnih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
 • Porezna pravila kod „isplate“ dobiti u nekretninama, opremi i drugim stvarima i pravima
 • Obaveze prema propisima o deviznom poslovanju
 • Očekivani budući porezni tretman isplate dobiti

POKRIĆE GUBITKA

 • Pravila u vezi sa pokrićem gubitka
 • Moguće opcije pokrića gubitka
 • Posljedice nepokrivanja gubitka
 • Mogućnosti i ograničenja prenosa poreznog gubitka

PRENOS UDJELA

 • Mogući načini prenosa udjela (sa ili bez naknade, ugovorom, odlukom suda, nasljeđivanjem, pljenidbom udjela...)
 • Pravila, ograničenja i izuzeci prilikom prenosa udjela
 • Preporuke najboljih rješenja
 • Obavezni i preporučeni elementi statuta društva
 • Prenos udjela radnicima
 • Uslovi i potrebna dokumentacija za prenos udjela

POREZNI TRETMAN PRENOSA UDJELA

 • Aspekti: poreza na dohodak, poreza na dobit, poreza po odbitku, transfernih cijena, poreza na promet nekretnina, poreza na nasljeđe i poklone, PDV-a
 • Porezne specifičnosti prilikom prenosa udjela sa ili bez naknade
 • Porezni tretman prenosa udjela u zemlji i inostranstvu:
  1. prenos udjela rezidenata u nerezidentnim društvima
  2. prenos udjela nerezidenata u rezidentnim društvima
 • Sticanje udjela u inostranstvu: propisi o vanjskotrgovinskom i deviznom poslovanju
 • Pristup Porezne uprave i FMF u vezi sa prenosom udjela
 • Očekivani budući porezni tretman prenosa udjela

OSTALE PROMJENE NA KAPITALU

 • Dokapitalizacija - sve varijante
 • Konverzija duga u kapital
 • Smanjenja kapitala
 • Rezerve u kapitalu: potencijali i ograničenja
 • Ostale promjene na kapitalu
 • Neslaganje knjigovodstvenog i stanja u sudskom registru: razlozi i moguća rješenja
 • Gubitak iznad visine kapitala

DISKUSIJA I ODGOVORI NA PITANJA


Poštovane kolegice i kolege, dragi naši!

 

Sastavni dio našeg posla je i stalno praćenje i briga oko pravilne primjene nekih „ne baš računovodstvenih“ propisa i procedura. Za ovu priliku smo odabrali pitanja raspodjele i isplate dobiti, pokrića gubitka, prodaje i prenosa udjela i ostale promjene na kapitalu, uključujući i njihove porezne aspekte i posljedice, koje su sastavni dio konsultntske uloge naše profesije i prema menadžmentu i prema vlasnicima kapitala. A itekako nam je poznato da u poslovnoj, pravnoj i poreznoj praksi po tim pitanjima još uvijek postoji i značajna doza nerazumijevanja, pa i čest „raskorak“ između želja i mogućnosti/pravila...

 

Stoga bi se tematika ovog seminara, u najkraćem, mogla nazvati: želje, planovi i namjere vlasnika kapitala u odnosu na propisana pravila, mogućnosti i ograničenja, kako prilikom raspodjele dobiti tako i prilikom različitih načina prenosa udjela i drugih promjena na svim pozicijama onoga što nazivamo kapital.

 

Uz još jednu napomenu: toplo preporučujemo da sve ono što ćemo govoriti na ovom seminaru čuju i menadžeri i vlasnici kapitala vaših društava, odnosno menadžeri i vlasnici kapitala vaših klijenata. To smo, do sada, povodom ovakvih i sličnih tema, mnogo puta zajednički zaključili. Zato se nadamo da ćete i njih ovaj put – uspjeti „nagovoriti“... U svestranom interesu!

 

Revicon,

Vaši friendly konsultant 

 

Učešće na našim online seminarima omogućava Vam:

 • Dostupnost najaktualnijih informacija
 • Sadržajan, praktičan i koristan seminarski materijal

Naknada za seminar na zahtjev:

 • 100 KM za pretplatnike
 • 130 KM za ostale učesnike

Naknada uključuje:

 • učešće seminaru na zahtjev
 • prateće edukacijske materijale, sa odgovorima na pitanja

Za sve informacije molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.

Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo

tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić i Marko Jokić)

fax: (033) 720-581

e-mail: dzenita.mutap@revicon.info

            marko.jokic@revicon.info

Uplata na račune:

UniCredit Bank d.d.

3383202200308627

BBI d.d.

1413105320013074

Raiffeisen Bank BiH d.d. 

1610000060920085

Sparkasse Bank d.d. 

1992400075053168

ASA Banka d.d. Sarajevo

1344701000241677

Nova banka a.d.

5550050001608033

Union banka d.d. 

1020500000075755

ProCredit banka d.d. 

1941011354700156

Addiko Bank d.d.

3060350000444164

Prijava na edukaciju
Info

Info

Učesnik

Učesnik

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Izaberite:

Pravno lice

Pravno lice

Želim da račun glasi na pravno lice

Fizičko lice

Fizičko lice

Želim da račun glasi na moje ime i prezime

Prijava na: Porezni savjetnik + Aplikacija

Prijava na: Baza znanja + Aplikacija

Kontaktirajte nas

Prijava na: Revicon biblioteka + Aplikacija

Prijava na paket
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

SHOP
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Slavimo 25 godina!