Revicon
DEVIZNO POSLOVANJE - SVI ASPEKTI -

Aktivan seminar

DEVIZNO POSLOVANJE - SVI ASPEKTI -

do 31.05.2024.

Prijavi se


REVICON DEVIZNI KUTAK

 

ONLINE SEMINAR

DEVIZNO POSLOVANJE

- SVI ASPEKTI -

 


Predavači:

 • Revicon tim
 • Predstavnik Federalnog ministarstva finansija
 • Predstavnici Finansijske policije FBiH

 

Odgovori na sva pitanja učesnika:

 • u sklopu seminarskog materijala

 

PROGRAM:

 

PRAVILA DEVIZNOG POSLOVANJA

 • plaćanja u inostranstvo: pravila i ograničenja
 • naplate iz inostranstva: pravila i ograničenja
 • plaćanje nerezidentima za usluge izvršene u FBiH
 • korištenje strane gotovine
 • korištenje gotovine u KM sa ino licima
 • pozajmice u inostranstvo i iz inostranstva
 • jednostrana prenošenja imovine u/iz inostranstva
 • kupoprodaja nekretnina
 • ulaganja u vrijednosne papire
 • isplate dobiti u ino relacijama
 • obaveza otvaranja nerezidentnih računa
 • plaćanje nerezidentnim fizičkim licima
 • uloga i ovlaštenja banaka
 • plaćanje i naplata u gotovini sa ino licima
 • devizna blagajna
 • iznošenje efektivnog novca na graničnim prelazima
 • kompenzacije, cesije i dr. obračunski oblici: mogućnosti i ograničenja
 • iz prakse Federalnog ministarstva finansija
 • iz prakse Finansijske policije FBiH

 

KREDITNI POSLOVI SA INOSTRANSTVOM

 • šta sve spada u kreditne poslove
 • rok za naplatu izvoza dobara i usluga
 • rok za uvoz dobara i usluga plaćenih unaprijed
 • ugovorena plaćanja uz odgodu ili u ratama
 • pozajmice između rezidenata i nerezidenata
 • otplate i otpisi obaveza i potraživanja sa ino licima
 • iz prakse Federalnog ministarstva finansija
 • iz prakse Finansijske policije FBiH

 

PRIJAVLJIVANJE KAPITALNIH I KREDITNIH POSLOVA FMF-u

 • situacije u kojima je obavezno prijavljivanje
 • rokovi prijavljivanja i obrasci
 • prijava uvoza i izvoza
 • prijava avansnih uplata
 • prijava pozajmica, kredita i garancija
 • prijave izmjene ugovornih uslova
 • sankcije za neprijavljivanje
 • iz prakse Federalnog ministarstva finansija
 • iz prakse Finansijske policije FBiH

 

NADZOR NAD PRIMJENOM PROPISA O DEVIZNOM POSLOVANJU

 • nadležnosti i način rada inspektora Finansijske policije
 • najčešće nepravilnosti u oblasti deviznog poslovanja
 • najčešće nepravilnosti u oblasti kreditnih poslova
 • prekršaji, kazne i ostale mjere 
 • kako izbjeći nepravilnosti i sankcije
 • najbolje prakse i preporuke za postupanje
 • iskustva, preporuke i savjeti inspektora

 

DRUGE AKTUELNOSTI IZ PROPISA I PRAKSE

ODGOVORI NA PITANJA UČESNIKA


Poštovane kolegice i kolege, dragi naši!

 

Na prošlomjesečnoj zajedničkoj „kafi sa inspektorima“ još jednom smo zaključili da pravila i obaveze iz oblasti deviznog poslovanja izazivaju Vašu posebnu pažnju i interes. Sasvim razumljivo, jer su Zakon o deviznom poslovanju i čitav niz pratećih odluka i pravilnika vrlo složeno „štivo“ koje, u kombinaciji sa bankarskom i kontrolnom praksom, neprestalno izaziva brojne dileme u različitim situacijama i modalitetima poslovanja i transakcija sa nerezidentima.

 

Plaćanja i naplate preko deviznih računa... Naplate i plaćanja u stranoj gotovini... Plaćanja i naplate sa nerezidentima u konvertibilnim markama... Iznošenje strane gotovine i čekova... Otvaranje deviznih računa u inostranstvu... Obaveza otvaranja i transakcije preko nerezidentnih računa u BiH... Tekući i kapitalni poslovi sa inostranstvom... Mjenjački poslovi... Raznovrsni oblici kreditnih poslova sa inostranstvom i obaveza njihovog prijavljivanja... Uloga, ovlaštenja i postupanja banaka u oblasti deviznog poslovanja... Kontrole u oblasti primjene propisa o deviznom poslovanju i posljedice utvrđenih nepravilnosti...

 

O svemu tome, na ovom seminaru ćemo razgovarati sa najpozvanijima za uređenje i nadzor oblasti deviznog poslovanja: predstavnicima Federalnog ministarstva finansija i Finansijske policije Federacije BiH.

 

I odgovoriti na sva Vaša pitanja, naravno.

 

Dobrodošli na još jedno naše druženje!

 

Revikon,

Vaši friendly konsultant 

 

 

Učešće na našim online seminarima omogućava Vam:

 • Dostupnost najaktualnijih informacija
 • Sadržajan, praktičan i koristan seminarski materijal


Naknada za seminar na zahtjev:

 • 100 KM za pretplatnike
 • 130 KM za ostale učesnike

Naknada uključuje:

 • učešće u seminaru na zahtjev
 • prateće edukacijske materijale, sa odgovorima na pitanja

Za sve informacije molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.

Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo

tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić i Marko Jokić)

fax: (033) 720-581

e-mail: dzenita.mutap@revicon.info

            marko.jokic@revicon.info

Uplata na račune:

UniCredit Bank d.d.

3383202200308627

BBI d.d.

1413105320013074

Raiffeisen Bank BiH d.d. 

1610000060920085

Sparkasse Bank d.d. 

1992400075053168

ASA Banka d.d. Sarajevo

1344701000241677

Nova banka a.d.

5550050001608033

Union banka d.d. 

1020500000075755

ProCredit banka d.d. 

1941011354700156

Addiko Bank d.d.

3060350000444164Prijava na edukaciju
Info

Info

Učesnik

Učesnik

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Izaberite:

Pravno lice

Pravno lice

Želim da račun glasi na pravno lice

Fizičko lice

Fizičko lice

Želim da račun glasi na moje ime i prezime

Prijava na: Porezni savjetnik + Aplikacija

Prijava na: Baza znanja + Aplikacija

Kontaktirajte nas

Prijava na: Revicon biblioteka + Aplikacija

Prijava na paket
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

SHOP
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Slavimo 25 godina!