Revicon
Aktuelno

Aktuelno

14.09.2022 u 10:00


Revicon porezni kutak

 

NOVI ONLINE SEMINAR

 

AKTUELNO:

 • Novi PDV tretman nekretnina
 • Primjena ostalih izmjena Pravilnika o PDV-u
 • Primjena NCTS-a u tranzitu
 • Nova uputstva UINO BiH
 • Isplate jednokratne pomoći radnicima
 • Izdavanje potvrda o poreznoj rezidentnosti
 • Ostale aktuelnosti iz Porezne uprave FBiH
 • Nove stope...

 

14. 9. 2022. (srijeda), od 10:00 do 15:30

 

Predavači:

 • Revicon tim savjetnika
 • Predstavnici UINO BiH
 • Predstavnici Porezne uprave FBiH

 

Odgovori na sva pitanja učesnika:

 • odmah u toku seminara
 • kao i u sklopu seminarskog materijala

 

Program seminara:

 

AKTUELNOSTI U OBLASTI PDV-a

 

Novi PDV tretman prometa građevinskih objekata

 • oporezivanje prometa objekata u izgradnji
 • oporezivanja završenih i još nekorištenih objekata
 • oporezivanje završenih a korištenih objekata
 • dokazna dokumentacija o početku korištenja objekta
 • obaveza popisa svih objekata u izgradnji
 • PDV tretman prometa izvšenih do izmjena Pravilnika

 

Primjena ostalih izmjena Pravilnika o PDV-u

 • način popunjavanja PDV prijave
 • pravilno popunjavanje polja krajnje potrošnje
 • podnošenje PDV prijava uz korištenje e-potpisa
 • PDV obaveze stranih prevoznika putnika
 • isporuke dobara i usluga u slobodne zone

 

NOVA UPUTSTVA UINO

 • novo uputstvo o podnošenju e-prijava
 • uputstvo o nabavkama kao krajnjoj potrošnji

 

NOVE STOPE PDV-a... AKCIZE...

 •  0% PDV-a na osnovne životne potrepštine...?
 • 22% PDV-a na luksuzna dobra...?
 • ukidanje akciza na gorivo...?
 • najave i očekivanja...

 

PRIMJENA NCTS-a U PROVOZU/TRANZITU

 • NCTS - Novi kompjuterizovani sistem provoza
 • obaveze špeditera nakon 1.8.2022.
 • postupanje i zahtjevi carinarnica
 • dosadašnja iskustva špeditera i UINO
 • podnošenje i obrada elektronskih provoznih prijava
 • dodatna objašnjenja potrebnih postupaka i procedura

 

 

AKTUELNOSTI IZ POREZNE UPRAVE FBiH

 

Primjena Uredbe o jednokratnoj pomoći radnicima

 • može li se „jednokratna“ pomoć isplatiti u više dijelova?
 • može li pojedinim radnicima isplatiti različiti iznos?
 • mišljenja FMF i postupanje PUFBiH

 

Izdavanje potvrda o poreznoj rezidentnosti

 • problemi sa primjenom novog Pravilnika
 • različita postupanja u poreznim ispostavama
 • preporučeno postupanje

 

Ostale aktuelnosti iz prakse Porezne upave

 • porez na dohodak i doprinosi
 • porez na dobit i porez po odbitku
 • takse, naknade, ostalo...

 

AKTUELNOSTI KOD RASPOLAGANJA GOTOVINOM

 • nova praksa banaka kod podizanja gotovine
 • savjeti i preporučeno postupanje

 

AKTUELNOSTI U OBLASTI RADNIH ODNOSA

 • mogućnosti rada uz zadržavanja mirovine
 • naknade porodiljama i druge aktuelnosti

 

OSTALE AKTUELNOSTI


Revicon porezni kutak

 

NOVI ONLINE SEMINAR

 

AKTUELNO:

 • Novi PDV tretman nekretnina
 • Primjena ostalih izmjena Pravilnika o PDV-u
 • Primjena NCTS-a u tranzitu
 • Nova uputstva UINO BiH
 • Isplate jednokratne pomoći radnicima
 • Izdavanje potvrda o poreznoj rezidentnosti
 • Ostale aktuelnosti iz Porezne uprave FBiH
 • Nove stope...

 

14. 9. 2022. (srijeda), od 10:00 do 15:30

 

Poštovane kolegice i kolege, dragi naši!

 

Nakon ljetne pauze, nastavljamo naša druženja putem online seminara na aktuelne teme. U skladu sa postojećim okolnostima, za ovaj seminar smo odabrali najvažnije aktuelne teme iz oblasti indirektnih i direktnih poreza (PDV, akcize, carine, porez na dohodak i doprinosi, porez na dobit i dr.), a naši sagovornici će i ovaj put biti relevantni predstavnici UINO BiH i Porezne uprave FBiH.

 

Naravno, ni na ovom seminaru nećemo zaobići ni ostale aktuelnosti iz naše svakodnevice, sa savjetima i preporukama za što pravilnije, ali i što jednostavnije postupanje u praksi.

 

Revicon tim i naši gosti-predavači će, kao i do sada, odmah odgovoriti i na sva pitanja koja nam postavite u toku seminara.

 

Seminar možete pratiti preko Zoom platforme,

na svim elektronskim uređajima,

a biće omogućen i naknadni snimak cjelovitog seminara.

 

Prateći nas online - i Vi aktivno učestvujete u seminaru

i odmah dobijate pouzdane odgovore na sva Vaša pitanja!

 

Učešće na našim online seminarima omogućava Vam:

 • Dostupnost najaktualnijih informacija
 • Sadržajan, praktičan i koristan seminarski materijal
 • Interaktivnu video, audio i pisanu komunikaciju sa predavačima i gostima seminara, u stvarnom vremenu
 • Brze i pouzdane odgovore na sva Vaša pitanja - odmah u toku trajanja seminara
 • Mogućnost Vašeg aktivnog učešća - uključivanja u online seminar

 

Trajanje online seminara: od 10:00 do 15:30 sati

 

Naknada za učešće (sa uključenim PDV-om):

 •   80 KM za pretplatnike
 • 100 KM za ostale učesnike

 

Naknada za snimak cjelovitog seminara:

 •   80 KM za pretplatnike
 • 100 KM za ostale naručioce

 

Naknada uključuje:

 • učešće u online seminaru ili snimak seminara
 • odgovore na sva pitanja u toku samog seminara
 • prateće edukacijske materijale, sa odgovorima na pitanja

Za sve informacije o seminaru i prijave molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.

Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo

tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić i Marko Jokić)

fax: (033) 720-581

e-mail: revicon@revicon.info

www.revicon.info

 

UPLATA na račune

UniCredit Bank d.d.

3383202200308627

BBI d.d.

1413105320013074

Raiffeisen Bank BiH d.d. 

1610000060920085

Sparkasse Bank d.d. 

1992400075053168

ASA Banka d.d. Sarajevo

1344701000241677

Nova banka a.d.

5550050001608033

Union banka d.d. 

1020500000075755

ProCredit banka d.d. 

1941011354700156

Addiko Bank d.d.

3060350000444164

ATOS BANK a.d. Banja Luka 

5673831100002975

Prijava na edukaciju
Info

Info

Učesnik

Učesnik

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Izaberite:

Pravno lice

Pravno lice

Želim da račun glasi na pravno lice

Fizičko lice

Fizičko lice

Želim da račun glasi na moje ime i prezime

Prijava na: Porezni savjetnik + Aplikacija

Prijava na: Baza znanja + Aplikacija

Kontaktirajte nas

Prijava na: Revicon biblioteka + Aplikacija

Prijava na paket
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

SHOP
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Slavimo 25 godina!