Revicon
ANGAŽMANI BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

Aktivan seminar

ANGAŽMANI BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

do 31.05.2024.

Prijavi se


REVICON 
RADNOPRAVNI KUTAK


ONLINE SEMINAR

ANGAŽMANI BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

 • Aktuelnosti i novine u FBiH, RS i BDBiH
 • Savjeti, izazovi i mogućnosti
 • Praktični primjeri
 • Iskustva radne i porezne inspekcije


PROGRAM

Ugovor o djelu

 • Uslovi za zaključenje ugovora o djelu
 • Vremensko ograničenje?
 • Tipični poslovi za koje se zaključuje ugovor o djelu
 • Ugovor o djelu vs. ugovor o autorskom djelu
 • Porezni tretman redovnih i dodatnih primanja 
 • Praktični primjeri obračuna naknade
 • Podnošenje poreznih prijava
 • Ugovor o djelu sa aspekta PDV propisa
 • Najčešće greške i kako ih izbjeći
 • Analiza slučajeva iz inspekcijske prakse

 

Ugovor o privremenim i povremenim poslovima

 • Lica koja mogu zaključiti ovakav ugovor
 • Bitne razlike u odnosu na ugovor o djelu
 • Vremensko trajanje i posebni uslovi koji trebaju biti ispunjeni
 • Mogućnost potpisivanja više ugovora sa istim licem
 • Angažman za poslove iz redovne djelatnosti poslodavca
 • Specifičnosti ugovora kod povećanog obima posla
 • Prava koja ta lica ostvaruju po osnovu Zakona o radu
 • Obaveze poslodavca prema nadležnim institucijama
 • Porezne implikacije i podnošenje poreznih prijava
 • Praktični primjeri obračuna naknada
 • Najčešće greške i kako ih izbjeći
 • Analiza slučajeva iz inspekcijske prakse

 

Ugovor o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa

 • Uslovi za zaključivanje
 • Razlike u odnosu na ugovor sa pripravnikom
 • Vremensko ograničenje
 • Minimalna i maksimalna visina naknade
 • Prava koja ta lica ostvaruju u skladu sa Zakonom o radu
 • Priznavanje stečenog radnog iskustva
 • Obaveze prema nadležnim institucijama
 • Porezni tretman u zavisnosti od ugovorene naknade
 • Praktični primjeri obračuna naknada
 • Podnošenje poreznih prijava
 • Najčešće greške i kako ih izbjeći
 • Analiza slučajeva iz inspekcijske prakse

 

Angažman učenika i studenata

 • Novine u radnopravnim propisima
 • Izmjene propisa o doprinosima i porezu na dohodak RS
 • Angažman putem ugovora o obavljanju prakse
 • Rad putem studentskih servisa
 • Alternativni načini angažmana
 • Porezni tretman u zavisnosti od načina angažmana
 • Praktični primjeri obračuna naknade
 • Najčešće greške i kako ih izbjeći
 • Analiza slučajeva iz inspekcijske prakse

 

Angažman penzionera

 • Angažiranje penzionera u radni odnos
 • Angažiranje penzionera bez zasnivanja radnog odnosa
 • Dopunska djelatnost prenzionera
 • „Sudbina“ penzije u slučajevima angažmana penzionera
 • Porezni tretman i praktični primjeri obračuna
 • Najčešće greške i kako ih izbjeći
 • Analiza slučajeva iz inspekcijske prakse

 

Angažman menadžera (direktora) bez zasnivanja radnog odnosa

 • Lica koja se (ne) mogu smatrati menadžerima
 • Specifičnosti kod menadžera - stranaca
 • Menadžerski ugovor kod više poslodavaca?
 • Angažovanje menadžera bez naknade
 • Obavljanje djelatnosti samo sa angažovanim menadžerom?
 • Porezni tretman isplata u novcu, stvarima i pravima
 • Praktični primjeri obračuna naknade
 • Novi stavovi nadležnih organa
 • Najčešće greške i kako ih izbjeći
 • Analiza slučajeva iz inspekcijske prakse

 

Dopunski rad

 • Povećanje radnog vremena zaposlenih
 • Prava i obaveze u dopunskom radu
 • Porezni aspekti i obavezni doprinosi
 • Praktični primjeri obračuna naknade
 • Najčešće greške i kako ih izbjeći
 • Analiza slučajeva iz inspekcijske prakse


Učešće na našim online seminarima omogućava Vam:

 • Dostupnost najaktualnijih informacija
 • Sadržajan, praktičan i koristan seminarski materijal

  

Naknada za seminar na zahtjev:

 • 120 KM za naručioce sa MOJOM KARTICOM
 • 120 KM za naručioce koji posjeduju certifikat Stručnjak za radno pravo
 • 150 KM za ostale naručioce

 

 

Naknada uključuje:

 • učešće u seminaru na zahtjev
 • prateće edukacijske materijale, sa odgovorima na pitanja
 • certifikat

 

 

Za sve informacije o seminaru i prijave molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.

Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo

tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić i Marko Jokić)

fax: (033) 720-581

e-mail: revicon@revicon.info

www.revicon.info

 

 

 

Uplata na račune:

UniCredit Bank d.d.

3383202200308627

BBI d.d.

1413105320013074

Raiffeisen Bank BiH d.d. 

1610000060920085

Sparkasse Bank d.d. 

1992400075053168

ASA Banka d.d. Sarajevo

1344701000241677

Nova banka a.d.

5550050001608033

Union banka d.d. 

1020500000075755

ProCredit banka d.d. 

1941011354700156

Addiko Bank d.d.

3060350000444164

Prijava na edukaciju
Info

Info

Učesnik

Učesnik

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Izaberite:

Pravno lice

Pravno lice

Želim da račun glasi na pravno lice

Fizičko lice

Fizičko lice

Želim da račun glasi na moje ime i prezime

Prijava na: Porezni savjetnik + Aplikacija

Prijava na: Baza znanja + Aplikacija

Kontaktirajte nas

Prijava na: Revicon biblioteka + Aplikacija

Prijava na paket
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

SHOP
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Slavimo 25 godina!