Revicon
AKTUELNE TEME: POLUGODIŠNJI OBRAČUN; NAJNOVIJE IZMJENE I DOPUNE MRS/MSFI

AKTUELNE TEME: POLUGODIŠNJI OBRAČUN; NAJNOVIJE IZMJENE I DOPUNE MRS/MSFI

23.07.2020 u 10:00

Program

 Od 23.07. do 31.07. 2020. omogućili smo vam online seminar! 

Poštovane/i,


zbog velikog interesa za učešće u online seminaru "POLUGODIŠNJI OBRAČUN 2020. I OSTALE AKTUELNE TEME" i kako bi povećali dostupnost, omogućili smo vam online seminar od 23.07.2020. do kraja jula/srpnja.

Seminar se može pratiti u vrijeme koje vama odgovara i na svim elektronskim uređajima, bez preuzimanja dodatne aplikacije.

Online prijava je obavezna, nakon koje ćemo Vam poslati pristupne podatke.

 

Predavači: • Reviconov tim savjetnika
 • predstavnici UINO BiH
 • predstavnici Porezne uprave FBiH
 • relevantni gosti online seminara

 

TEMATSKE CJELINE:

Polugodišnji finansijski izvještaji I-VI 2020. • osnovne napomene
 • posebne napomene u aktuelnim okolnostima
 • iskazivanje i objavljivanja efekata i posljedica krize
 • finansijske i porezne posljedice efekata krize

Periodični izvještaji budžetskih korisnika I-VI 2020. • osnovne i posebne napomene
 • izvještavanje o postupcima javnih nabavki
 • ostale specifičnosti izvještavanja budžetskih korisnika

Obračuni posebnih naknada i članarina • obračuni obaveza koje se nisu mijenjale
 • obračuni obaveza za koje je propisano privremeno oslobađanje

Najnovije izmjene i dopune MRS/MSFI • pregled svih najnovijih izmjena i dopuna MRS/MSFI
 • izmjene i dopune koje važe za 2020. godinu
 • izmjene i dopune koje će se primjenjivati kasnije

Prilagođena primjena MRS/MSFI u uslovima krize • preispitivanje važnijih bilansnih pozicija
 • očekivani zahtjevi revizije za 2020.
 • bilansne i porezne posljedice prilagođavanja

Evidentiranje korištenih poticaja na svim nivoima • računovodstveni postupak
 • porezne posljedice

Praksa inspektora UINO BiH • najčešći problemi u kontrolama PDV-a
 • najčešći problemi kod ostalih indirektnih poreza
 • najznačajnija sporna pitanja i kako ih riješiti
 • ostale aktivnosti i zahtjevi UINO BiH

Praksa inspektora Porezne uprave FBiH • najčešći problemi u kontrolama direktnih poreza
 • najznačajnija sporna pitanja i kako ih riješiti
 • ciljevi, postupak i posljedice „brzih“ kontrola
 • ostale aktivnosti i zahtjevi Porezne uprave FBiH

Ostale aktuelne teme • korištenje raznih poticaja na svim nivoima
 • postupanje nadležnih organa po podnesenim zahtjevima
 • aktuelne kontrole ostalih inspekcija
 • najnoviji stavovi nadležnih organa (FMF, PU, UINO...)
 • osvrt na sva ostala aktuelna dešavanja

Preporučeni načini postupanja

Odgovori na pitanja

O edukaciji

 

ONLINE PRIJAVA OBAVEZNA!!!

 

SEMINAR SE PRIZNAJE KAO 7 SATI/BODOVA KONTINUIRANE PROFESIONALNE EDUKACIJE

 

 

Pitanja možete postaviti na e-mail konsalting@revicon.info na koja će Vam naš tim rado odgovoriti.

 

Naknada za učešće (sa uključenim PDV-om):

 • 80 KM po učesniku sa MOJOM KARTICOM
 • 100 KM za ostale učesnike

 

Naknada uključuje:

 • praćenje online seminara
 • odgovore na pisana pitanja
 • prateći edukacijski materijal - priručnik
 • kompleti svih obrazaca polugodišnjeg obračuna

 

Za sve informacije o seminaru i prijave molimo kontaktirajte:
Revicon d.o.o.
Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo
tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić)
fax: (033) 720-581
e-mail: revicon@revicon.info

www.revicon.info

UPLATA na račune

 

UniCredit Bank d.d.
Bosna Bank International d.d.
Raiffeisen Bank BiH d.d.
Sparkasse Bank d.d.
ASA Banka d.d. Sarajevo
Nova banka a.d.
Union banka d.d.
ProCredit banka d.d.
Addiko Bank d.d.
Sberbank a.d. Banjaluka
3383202200308627
1413105320013074
1610000060920085
1992400075053168
1344701000241677
5550050001608033
1020500000075755
1941011354700156
3060350000444164
5673831100002975

Prijava na edukaciju
Info

Info

Učesnik

Učesnik

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Izaberite:

Pravno lice

Pravno lice

Želim da račun glasi na pravno lice

Fizičko lice

Fizičko lice

Želim da račun glasi na moje ime i prezime

Prijava na: Porezni savjetnik + Aplikacija

Prijava na: Baza znanja + Aplikacija

Kontaktirajte nas

Prijava na: Revicon biblioteka + Aplikacija

Prijava na paket
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

SHOP
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Slavimo 25 godina!