Revicon
 KPE: TOP 26 PITANJA IZ PRAKSE

KPE: TOP 26 PITANJA IZ PRAKSE

do 31.01.2024.


REVICON

PRAKTIČNI KUTAK

 

ONLINE SEMINAR

 

TOP 26 PITANJA IZ PRAKSE

 • PDV
 • Porez na dohodak i doprinosi
 • Porez na dobit i porez po odbitku
 • Računovodstvo i revizija
 • Budžeti i korisnici budžeta
 • Radno pravo

 


 

Predavači:

 • Revicon tim
 • predstavnik UINO BiH
 • predstavnik Federalnog ministarstva finansija
 • predstavnik Porezne uprave FBiH
 • ekspert za oblast radnog prava

 

Odgovori na sva pitanja učesnika:

 • u sklopu seminarskog materijala

 

PROGRAM:

 

POREZ NA DODANU VRIJEDNOST

 • najnovije i predstojeće izmjene PDV propisa
 • izgradnja, nabavka, korištenje i promet objekata i opreme
 • PDV prava i obaveze kod ulaganja u tuđe objekte
 • upotreba vlastitih dobara i usluga u različite svrhe
 • posljedice „prinudne“ (de)registracije za PDV

 

POREZ NA DOHODAK I DOPRINOSI

 • R-kalkulator plaća i najniže plaće u raznim situacijama
 • upotreba službenih vozila u privatne svrhe
 • pravdanje plaćanja biznis karticama
 • istovremena isplata dnevnica i toplog obroka: varijacije
 • unošenje i iznošenje sredstava iz samostalne djelatnosti

 

POREZ NA DOBIT I POREZ PO ODBITKU

 • „bauk“ zvan porezni poticaj za novouposlene radnike
 • naknadni gubitak prava na porezne poticaje
 • porezni tretman amortizacije u raznim situacijama
 • primjena principa „pažnje dobrog privrednika“
 • porez po odbitku u različitim situacijama

 

RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA

 • dinamika priznavanja prihoda (MSFI 15 / MSFI za MSS)
 • evidentiranje datih i primljenih popusta i rabata
 • evidentiranje i amortizacija ulaganja u tuđu imovinu
 • računovodstvo ulaganja u solarne panele
 • računovodstvo programa lojalnosti

 

BUDŽETI I KORISNICI BUDŽETA

 • tekuće aktivnosti i obaveze po budžetskom kalendaru
 • tekuće i predstojeće obaveze u oblasti FUK-a
 • novine koje donosi ažurirani priručnik za FUK
 • komunikacija sa Uredom za reviziju
 • obaveza angažiranja „komercijalne“ revizije

 

RADNO PRAVO

 • godišnji odmori i isplata regresa
 • angažman penzionera: mogućnosti i posljedice
 • angažman učenika i studenata
 • prava na uvećanje plaće po raznim osnovama
 • doprinosi za nepuno radno vrijeme: porezna i sudska praksa

 

DRUGE AKTUELNOSTI IZ PROPISA I PRAKSE

 REVICON

PRAKTIČNI KUTAK

 

ONLINE SEMINAR

 

TOP 26 PITANJA IZ PRAKSE

 • PDV
 • Porez na dohodak i doprinosi
 • Porez na dobit i porez po odbitku
 • Računovodstvo i revizija
 • Budžeti i korisnici budžeta
 • Radno pravo

 


 

Dragi naši,

vođeni Vašim praktično svakodnevnim potrebama, dilemama i preokupacijama, odlučili smo da, prije ljetne pauze, zakažemo još jedno zajedničko online druženje pod radnim nazivom „Najbolji (friendly) odgovori na najčešća pitanja iz prakse“, s fokusom na najčešća pitanja iz ukupno šest oblasti: PDV, porez na dohodak i doprinosi, porez na dobit i porez po odbitku, računovodstvo i revizija, budžeti i korisnici budžeta te radno-pravni odnosi.

 

Pouzdane i obrazložene odgovore na sva pitanja koja smo naveli u programu ovog seminara, ali i odgovore na sva ostala pitanja i potpitanja koja nam postavite u toku trajanja samog seminara, pružiće Vam i članovi Revicon tima i naši relevantni gosti-predavači.

 

Računajte na to da je Revicon – Vaš friendly consultant!  

Učešće na našim online seminarima omogućava Vam:

 • Dostupnost najaktualnijih informacija
 • Sadržajan, praktičan i koristan seminarski materijal

Naknada za seminar na zahtjev:

 •   80 KM za pretplatnike
 • 100 KM za ostale naručioce

Naknada uključuje:

 • učešće u seminaru na zahtjev
 • prateće edukacijske materijale, sa odgovorima na pitanja

Za sve informacije molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.

Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo

tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić i Marko Jokić)

fax: (033) 720-581

e-mail: revicon@revicon.info

www.revicon.info

 

UPLATA na račune

UniCredit Bank d.d.

3383202200308627

BBI d.d.

1413105320013074

Raiffeisen Bank BiH d.d. 

1610000060920085

Sparkasse Bank d.d. 

1992400075053168

ASA Banka d.d. Sarajevo

1344701000241677

Nova banka a.d.

5550050001608033

Union banka d.d. 

1020500000075755

ProCredit banka d.d. 

1941011354700156

Addiko Bank d.d.

3060350000444164

ATOS BANK a.d. Banja Luka 

5673831100002975

Prijava na edukaciju
Info

Info

Učesnik

Učesnik

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Izaberite:

Pravno lice

Pravno lice

Želim da račun glasi na pravno lice

Fizičko lice

Fizičko lice

Želim da račun glasi na moje ime i prezime

Prijava na: Porezni savjetnik + Aplikacija

Prijava na: Baza znanja + Aplikacija

Kontaktirajte nas

Prijava na: Revicon biblioteka + Aplikacija

Prijava na paket
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

SHOP
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Slavimo 25 godina!