Dan porezne slobode

Kada počinje Vaša porezna sloboda?
Izračunajte koliko dana u godini radite za državu.Powered by Revicon

Države ponajviše "žive" od poreza i drugih oblika nameta. Ni naša nije izuzetak. Građani BiH tokom godine po raznim osnovama plaćaju namete. Tako plaćamo porez na dohodak, doprinose, porez na dodanu vrijednost prilikom nabavki, porez na imovinu te razne druge poreze i takse. To nam oduzima značajan dio prihoda koje kao pojedinci ostvarimo kroz plaće od poslodavca, obrtničku ili drugu samostalnu djelatnost, naknade za iznajmljivanje imovine, autorske honorare i druge naknade. Na raspolaganju za vlastite potrebe imamo samo onoliko koliko nam ostane nakon što izmirimo sve obaveze prema državi.

Koliko je to? Koliko dajemo državi, a koliko na kraju ostane nama? Unošenjem podataka u sljedeću aplikaciju možete saznati kojeg datuma biste proslavili svoj "Dan porezne slobode" ako krenemo od zamišljene situacije po kojoj od 1.1. prvo morate izmiriti obaveze prema državi, a tek onda počinjete zarađivati za sebe.

Da biste dobili koliko-toliko precizan rezultat, molimo Vas da pratite uputstvo za popunjavanje pojedinih polja. Budući da je popunjavanje aplikacije potpuno anonimno, ne trebate imati bojazan da će vaše informacije postati javne. Ovo je tu samo da se poigrate i da na zanimljiv način saznate koliko izdvajate za državu državu.